دانلود فایل(پاورپوینت درباره:پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر)

پاورپوینت درباره:پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر,پاورپوینت درباره:پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر|1910618|bno34053965|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پاورپوینت درباره:پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

تعداداسلایدها :29 اسلاید

بخشی از اسلایدها:

پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر

حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر

(شهر مناسب، شهري قابل دسترس براي همه)

از ديدگاه قرآن تمامي افراد جامعه صرفنظر از پايگاه اقتصادي، اجتماعي، ويژگي هاي روحي، جسمي و توانائيهاي فردي خويش در نزد خداوند متعال داراي شأن و منزلت اجتماعي بوده و بايد از عزت و احترام برخوردار گردند. از ديدگاه حقوق شهروندي حمايت از حقوق انساني وظيفة دولتها در همه جوامع و براي همه شهروندان است. افراد داراي ناتواني و معلوليت بايد حقوق مشابهي براي زندگي همچون ديگر شهروندان داشته باشند و نبايد هيچ استثنائي وجود داشته باشد.كارشناسان معتقدند از آنجايي كه معلوليت سبب محروميت دسترسي افراد از بسياري از امكانات و حقوق خود و جامعه مي شود، فقر كه يكي از پيامدهاي عمده ناتواني جسمي است را به همراه دارد بطوري كه معلوليت و فقر را دو روي يك سكه مي دانند.در انديشه توسعه پايدار انسان به عنوان محور در نظر گرفته مي شود. از اينرو مهمترين سرماية كشورها سرمايه هاي انساني آنهاست. بديهي است بالندگي سرمايه هاي عظيم در گرو مشاركت دادن همه آنان در زمينه هاي مختلف آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... است.

کنوانسیون بين المللي حقوق معلولان

ماده 9- دسترسي

بمنظور توانمندسازي افراد داراي معلوليت جهت زندگي مستقل و مشاركت كامل در تمامي جنبه هاي زندگي ، دولتهاي عضو تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بر مبناي دسترسی برابر با سايرين به محيط فيزيكي ، ترابري، اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائـه شده به عمـوم در مناطق شهـري و روستـايي اتخاذ مي نمايند. تدابير مذكور مشتمل بر تشخيص و حذف موانع دسترسي معلولان مي باشد.

—