دانلود فایل(پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسيدي و لانگ (1996))

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسيدي و لانگ (1996) ,پرسشنامه راهبردهای حل مسئله ,پرسشنامه, راهبردهای حل مسئله كسيدي و لانگ (1996)پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسيدي و لانگ (1996)|31015194|bno34053965|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسيدي و لانگ (1996) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسيدي و لانگ (1996)
دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد


روایی وپایایی:دارد
نمره گذاری وتفسیر :دارد
منبع:دارد

ب- شيوه نمره¬گذاري:
پرسش¬هاي اين مقياس با گزينه¬هاي ((بله)) ((خير)) و ((نمي دانم)) پاسخ داده مي¬شوند. آزمودني در برابر هر پرسش كه شيوه واكنش وي را در برابر مسائل و موقعيت¬هاي خاص بيان مي-كند، موافقت يا مخالفت خود را نشان مي¬دهد و اگر بين آن دو مردد بود مي¬تواند گزينه نمي¬دانم را برگزيند. در نمره¬گذاري اين آزمون براي گزينه بله نمره يك گزينه خير نمره صفر و گزينه نمي¬دانم نيز نمره صفر تعلق مي¬گيرد. اين پرسشنامه داراي 24 عبارت مي¬باشد كه چهار عبارت آن راهبرد درماندگي (عبارت¬های شماره 1 تا 4)، چهار عبارت آن راهبرد مهارگري (عبارت¬های شماره 5 تا 8)، چهار عبارت آن راهبرد خلاقیت (عبارت¬های شماره 9 تا 12)، و چهار عبارت آن راهبرد اعتماد (عبارت¬های شماره 13 تا 16)، چهار عبارت ديگر آن راهبرد اجتناب (عبارت¬های شماره 17 تا 20) و در نهايت چهار عبارت باقيمانده راهبرد گرايش (عبارت¬های شماره 21 تا 24) را مشخص مي¬كند.