دانلود فایل(ترجمه مقاله جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری برای مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت)

دانلود,دانلود مقاله,مقاله ترجمه شده,مشکل مسیر یابی وسایل نقلیه در زمان تحویل سوخت,جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری,Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery, مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت ,مساله مسیر یابی موجودی ایستگاه ها,متغیر همسایگی تحیقیقی اکتشافی,ایستگاههای سوخت,حد بهینگی ترکیبی,راهترجمه مقاله جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری برای مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت|41001924|bno34053965|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان ترجمه مقاله جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری برای مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری برای مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت + نسخه انگلیسی

Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery

چکیده:

در این مقاله ما به بیان مشکل مسیر یابی وسایل نقلیه در زمان تحویل سوخت که شامل ، مدیریت موجودی ایستگاه های بنزین است می پردازیم و این می تواند تحت عنوان" مساله مسیر یابی موجودی ایستگاه ها" دسته بندی گردد. هدف " مساله مسیر یابی موجودی ایستگاه ها" کاهش هزینه های کلی مسیریابی وسایل نقلیه و مدیریت موجودی است. ما "متغیر همسایگی تحیقیقی اکتشافی" را برای حل مساله" مساله مسیر یابی موجودی ایستگاه ها"ی چند محصوله و چند زمانه در ایستگاههای سوخت، با وسایل نقیله یک شکل، گسترش داده و میزان مصرف متفاوت هر ایستگاه بنزین را در هرنوع سوخت، تعیین می نمائیم. " متغیر همسایگی تحیقیق" اکتشافی تصادفی را با مدل برنامه ریزی خطی جامع ترکیبی و انتقال دهندگان کابین اکتشافی مقایسه گردید. " متغیر همسایگی تحقیقی گسترش یافته"، برای جایگاههای دارای کمترین درجه مشکل، دارای ظرفیت ترکیب "حد بهینگی ترکیبی" و "راه حل های بهینه است.

"تصاویر و فرمول ها جاگذاری شده است"