دانلود فایل(فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری حل مسئله اجتماعی)

فصل دوم پایان نامه حل مسئله اجتماعی,مبانی نظری حل مسئله اجتماعی,پیشینه تحقیق حل مسئله اجتماعی,پیشینه داخلی حل مسئله اجتماعی,پیشینه خارجی حل مسئله اجتماعی,پیشینه پژوهش حل مسئله اجتماعی,پیشینه نظری حل مسئله اجتماعی,ادبیات نظری حل مسئله اجتماعی,چارچوب نظری حل مسئله اجتماعیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری حل مسئله اجتماعی|42082005|bno34053965|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری حل مسئله اجتماعی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسئله اجتماعی ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات38حجم60/203 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

تعریف نظری حل مسئله اجتماعی: فرایندی شناختی - عاطفی - رفتاری است که به واسطه آن افراد تلاش می کنند، برای مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند، راه حل های موثر و انطباقی پیدا کنند (جفه و دیزریلا، 2009). تعریف عملیاتی حل مسئله اجتماعی: نمره اي که آزمودني ها از پرسشنامه حل مسئله اجتماعی هپنر و پترسن (1982) بدست مي آورند. موضوع این پژوهش می باشد.

با توجه به منطق زیست اجتماعی انسان، مسائل مطرح براي انسان به طور چشمگیري ریشه و اساس اجتماعی دارند که انسان در مواجهه و به منظور حل مسائل ساده و پیچیدهاي که همه روزه پیش رو دارد، باید از تواناییهاي خود و دیگران کمک بگیرد. در واقع هنگامی که افراد از مهارت حل مسئله براي برطرف کردن مسائل فردي و اجتماعی استفاده می کنند به آن مهارت، مهارت حل مسئله اجتماعی گفته می شود. مراحل حل مسئله اجتماعی مشابه حل مسئله است و فقط در زمینه هاي روابط بین فردي و اجتماعی به کار برده می شود. نگاهی به سیر و تحول تعاملات اجتماعی انسان نشان می دهد که ظهور و گسترش توانمندي هاي آدمی در حل مسائل اجتماعی به پارهاي توانمنديهاي فردي و اجتماعی بستگی دارد؛ که در این میان نحوه بازنمایی ذهنی مسائل از اهمیت وافري برخوردار است؛

بدین معنی که آدمی در فرایند رشد و تحول خویش، شیوهاي متنوعی از درك و تحلیل موقعیتهاي مشکل زاي زندگی را شکل می دهد که به واسطه این شیوه ها به شناخت آن موقعیتها دست می یابد و با استمرار چنین مواجهه هایی با موقعیتهاي مسأله دار، رویکردهاي نسبتاً ثابتی در نظام شناختی فرد شکل می گیرد که این رویکردها به شکل ساختاري، چگونگی حل مسأله فردي و بین فردي او را تعیین می کنند. اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت و مذهب، به ویژه هوش معنوى، از جهات گوناگون در عصر جدید احساس مى شود. یکى از این ضرورت ها در عرصۀ انسان شناسى، توجه به بعد معنوى انسان از دیدگاه دانشمندان، به ویژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانى، است که اخیراً انسان را موجودى زیستى، روانى، اجتماعی و معنوى تعریف مى کنند. ضرورت دیگر طرح این موضوع ظهور کشش معنوي و نیز جست وجوي درك روشن تري از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانۀ افراد است.

فهرست مطالب

تعریف نظری حل مسئله اجتماعیتعریف عملیاتی حل مسئله اجتماعی

فصل دوم پایان نامه ادبیات و پیشینه تحقیق 9
مقدمه 9
2-1)حل مسئله ی اجتماعی 10
2-1-1)حل مسئله 10
2-1-2)فراگرد منطقی حل مسأله 10
2-1-3) تعریف مسأله 11
2-1-4) مدیران و موانع حل مسأله 14
2-1-5) تفاوت ارزشهای اجتماعی تصمیم گیرندگان 16
2-1-6) ناتوانی در ارزیابی پیامدهای هر تصمیم 16
2-1-7) عدم اطمینان نسبت به آینده 16
2-1-8) اکتفا به راه حلهای رضایتبخش 16
2-1-9) اکتفا به عقلانیت نسبی 17
2-1-10) مصلحت اندیشی با توجه به وضعیت 17
2-1-11) غلبه بر موانع فردی در حل مسأله 18
2-1-12) مساله اجتماعي 19
در تعريف مسائل اجتماعي چهار نکته وجود دارد: 20
2-1-13) معيارهاي تعريف مسأله اجتماعي 23
2-1-14) انواع مسايل اجتماعي 26
2-3)پیشینیه تحقیق 27
2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 27
2-3-2)تحقیقات انجام شده در خارج کشور 30
منابع 31


"