دانلود فایل(راهبردهای حل مسئله در ریاضیات ریاضی هفتم تحقیق دانش آموزی)

راهبردهای حل مسئله در ریاضیات ریاضی هفتم تحقیق دانش آموزی|50682492|bno34053965|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان راهبردهای حل مسئله در ریاضیات ریاضی هفتم تحقیق دانش آموزی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 3.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 33
بنام خدا راهبردهای حل مسئله در ریاضیات 10 متر 5 متر 1 متر 1 متر 1 متر 1 متر 12 متر 7 متر 9 4.5 ارتفاع دیوار 9 متر راهبرد الگوسازی

دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 24 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد؟ 1 24 25 2 12 14 3 8 11 4 6 10 کوچکترین مقدار حاصل جمع راهبرد الگوسازی

با انگشتان یک دست به 5 صورت می توان عدد 1 را نشان داد، به چند صورت می توان عدد 2 را نشان داد؟ 1 2 3 4 5 انگشت 1 انگشت 2 انگشت 3 انگشت 4 انگشت 5 2 و 3 و 4 و 5 4 حالت 3 و 4 و 5 3 حالت 4 و 5 2 حالت 5 1 حالت قبلا با همه جفت شده ------- به 10 حالت می توان عدد 2 را با انگشتان یک دست نشان داد. راهبرد الگوسازی

با سه رقم 7 و 2 و 5 تمام عددهای سه رقمی ممکن را بنویسید؟ 27 عدد سه رقمی می توان نوشت راهبرد الگوسازی

با سکه های 50 و 100 تومانی به چند حالت می توان 500 تومان درست کرد؟ به شش حالت می توان با این سکه ها 500 تومان را درست کرد. راهبرد حذف حالت های نامطلوب

مجموع سن سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سن آنها 70 است؟ سن بزرگترین نفر چقدر است؟ 1 2 35 38 × 14 5 1 20 1 7 10 18 2 5 7 14 × × ☻ سن بزرگترین نفر 7 سال است. دوست شما یک عدد حسابی کوچکتر از 100 را در نظر گرفته ، شما باید با طرح چند سوال عدد مورد نظر را پیدا کنید، او فقط می تواند به سوال های شما بله یا خیر بگوید .چگونه می توان عدد مورد نظر را یافت؟ فرض می گیریم دوستمان عدد 26 را در نظر گرفته. سوالاتی را که طرح می کنیم : 1 – عدد مورد نظر از 50 بزرگتر است؟ 26 × 2 – عدد مورد نظر از 25 بزرگتر است؟ ☺ 3 – عدد مورد نظر از 37 بزرگتر است؟ × 4 – عدد مورد نظر از 31 بزرگتر است؟ × 5 – عدد مورد نظر از 28 بزرگتر است؟ × 6 – عدد مورد نظر 27 است؟ × 7 – عدد مورد نظر 26 است؟ ☺ دقت داشته باشید که با هر بار پرسش نیمی از اعداد احتمالی را حذف کردیم ، بهترین سوال سوالی است که بتواند بیشترین عدد ممکن از احتمالات را حذف کند! 1 4 7 10 13 16 19 تکمیل الگو 22 25 28 تکمیل الگو 10 10 11 9 13 7 15 5 15 دوچرخه 5 سه چرخه 10 40 50 = 40 + 10 20 70 90 = 70 + 20 10 9 8 7 راهبرد زیر مسئله سازی

پس انداز هفتگی محمد 3000 تومان است، او حساب کرد 5 هفته پس انداز او نصف قیمت کیفی است که دوست دارد بخرد. قیمت کیف چقدر است؟ الف – پس انداز 5 هفته چقدر می شود؟ 15000 ب – اگر این عدد نصف قیمت کیف باشد، قیمت کیف چقدر است؟ 30000 طول و عرض و عمق یک استخر به ترتیب 12 ، 6 ، 3 متر است. می خواهند کف و دیوار های این استخر را رنگ کنند ، اگر برای هر مترمربع 0/3 کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن این استخر چند کیلوگرم رنگ لازم است؟ 12 6 3 الف – مساحت سطح دیوار و کف استخر چقدر می شود؟ = مساحت کف = مساحت دیواره های کوچکتر = مساحت دیواره های بزرگتر = مساحت کل ب – برای ر...